Poziv za javnu dražbu

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA NA TEMELJU ODLUKE VATROGASNOG VIJEĆA OBJAVLJUJE PRODAJU PUTEM JAVNE DRAŽBE:

VOZILO CITROEN XARA PICASO 2,0 HDI, DIESEL, 1998CM3, 66KW, PROIZVEDEN 2003. GODINE, REGISTRIRAN DO 18.04.2022. GODINE, SA PRIJEĐENIH 313.594 KILOMETARA PO POČETNOJ CIJENI OD 9.000,00 KUNA BEZ PDV-A.

PRAVO SUDJELOVANJA IMAJU SVE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE UPLATE JAMČEVINU U IZNOSU OD 1.000,00 KUNA NA IBAN BROJ: HR8624020061500085438, SA POZIVOM NA BROJ PRIMATELJA: HR67  36825320511, A U OPIS PLAĆANJA NAVESTI: JAMČEVINA ZA VOZILO JVP KRIŽEVCI.

PONUDE ZA JAVNU DRAŽBU ZAPRIMAJU SE DO 31.12.2021. GODINE, ZAJEDNO SA POTVRDOM O UPLAĆENOJ JAMČEVINI, PREPORUČENOM POŠTOM NA ADRESU: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GARADA KRIŽEVACA, FRANJE RAČKOGA 18, 48260 KRIŽEVCI.

PRODAJA SE OBAVLJA PO NAČELU VIĐENO-KUPLJENO, ŠTO ZNAČI DA KUPAC NEMA PRAVO NAKNADNOG PRIGOVORA.

PRODAVATELJ ĆE SKLOPITI KUPOPRODAJNI UGOVOR SA PONUDITELJEM KOJI PONUDI NAJVIŠU CIJENU. ODABRANI PONUDITELJ-KUPAC DUŽAN JE UGOVORENI IZNOS UPLATITI NA ŽIRO-RAČUN PRODAVATELJA U ROKU OD 8 DANA OD SKLOPLJENOG UGOVORA, A UPLAĆENA JAMČEVINA KUPCU ĆE SE UMANJTI OD IZNOSA PRODAJE, A OSTALIM SUDIONICIMA U JAVNOJ DRAŽBI BITI ĆE VRAĆENA NA RAČUN SA KOJEG JE UPLATA IZVRŠENA.

PRODAVATELJ ZADRŽAVA PRAVO PONIŠTENJA JAVNE DRAŽBE BEZ OBJAŠNJENJA.

OGLAS JE OBJAVLJEN NA SLUŽBENIM STRANICAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KRIŽEVACA I NA SLUŽBENIM STRANICAMA GRADA KRIŽEVCI.

Objavljeno u Vijesti | Komentari isključeni za Poziv za javnu dražbu

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Financijsko izvješće za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.

Raspored obilaska DVD-a

Objavljeno u Nekategorizirano, Vijesti | Komentari isključeni za Raspored obilaska DVD-a

Natječaj za: vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila -dva izvršitelja

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Natječaj za: vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila -dva izvršitelja

Obavijest o pozivu na provjeru znanja i sposobnosti

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Obavijest o pozivu na provjeru znanja i sposobnosti

Natječaj za zapovjednika JVP-a Grada Križevaca

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Natječaj za zapovjednika JVP-a Grada Križevaca

Natječaj za referenta za računovodstvene, financijske i opće poslove

Objavljeno u Nekategorizirano, Vijesti | Komentari isključeni za Natječaj za referenta za računovodstvene, financijske i opće poslove

Izvješće o radu VZG Križevaca za 2019. godinu

Objavljeno u Nekategorizirano, Vijesti | Komentari isključeni za Izvješće o radu VZG Križevaca za 2019. godinu

Odgoda javnih okupljanja

U skladu sa preporukom Glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske o odgodi svih javnih okupljanja u organizaciji vatrogasnih organizacija (skupštine, osposobljavanja, vježbe, natjecanja, stručni skupovi i seminari) Stožer Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Grada Križevaca donio je odluku da se do daljnjega odgodi održavanje skupština i osposobljavanje vatrogasnih kadrova.
O nastavku održavanja godišnjih skupština i osposobljavanju vatrogasnih kadrova biti će na vrijeme data obavijest.

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Odgoda javnih okupljanja