SERVIS VATROGASNIH APARATA

Servis vatrogasnih aparata Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca radi svaki radni dan od 7.30 sati do 15.00 sati a u slučaju servisiranja veće količine vatrogasnih aparata pružamo besplatnu uslugu prijevoza istih kao i potrebnu količinu zamjenskih aparata.

O servisu vatrogasnih aparata

ServisVA