POVIJEST

Kao što je tradicija dobrovoljnog vatrogastva na ovom području vrlo duga tako se je o profesionalnom vatrogastvu počelo razmišljati kada u mnogim drugim većim sredinama još nije bilo pravo ustrojeno ni dobrovoljno vatrogastvo.

Tako je već od 1969. godine u tadašnjem Vatrogasnom savezu općine Križevci bio je zaposlen Zapovjednik brigade i jedan vatrogasac-vozač koji je ujedno bio i mehaničar te je vodio računa o tadašnjoj opremi, a obavljao je i niz drugih poslova vezanih uz vatrogastvo. Razvojem samoga grada i industrije ukazala se potreba za osnivanjem profesionalne vatrogasne jedinice pri DVD-u Križevci, te je na inicijativu tadašnjeg Vatrogasnog saveza općine Križevci, Skupština općine Križevci donijela 24. prosinca 1971. godine Odluku o osnivanju Profesionalne vatrogasne jedinice pri DVD-u. Tom Odlukom bilo je predviđeno da u PVJ može biti zaposleno 13 vatrogasaca sa načelnikom koji je ujedno i zapovjednik PVJ, a u samim začecima Profesionalna vatrogasna jedinica zapošljavala je sedam vatrogasaca. U gašenju požara, te ostalim intervencijama koristila se oprema u vlasništvu DVD-a Križevci, a sjedište PVJ bilo je u prostorijama dvorišne zgrade DVD-a. Profesionalni vatrogasci sudjeluju u gašenju svih požara na području bivše općine Križevci, a kod većih intervencija na pripomoći su im članovi DVD-a.

Osnivanjem SIZ-a za protupožarnu zaštitu općine Križevci, 25.ožujka 1975. godine znatno se je poboljšalo pitanje financiranja kako dobrovoljnog, tako i profesionalnog vatrogastva, pa je u tom vremenskom periodu nabavljena znatna oprema i tehnika sa kojom postrojba i danas raspolaže.

Daljnjom reorganizacijom na prijedlog profesionalne vatrogasne jezgre i uz podršku Vatrogasnog saveza općine Križevci, Skupština općine Križevci na sjednicama svih triju vijeća održanim 19. lipnja 1979. godine donosi Odluku o osnivanju Općinskog centra za zaštitu od požara Križevci, čime je izvršena preobrazba ranije Profesionalne vatrogasne jedinice pri DVD-u Križevci. Na temelju te Odluke centar je donosio svoje samoupravne opće akte od kojih su neki bili podložni suglasnosti Izvršnog vijeća Skupštine općine, a načelnika je imenovala Skupština općine. Od te godine u Centru je zaposleno 13 djelatnika. Nabavom novih vozila, opreme i tehnike bilo je samo pitanje vremena kada će se početi razmišljati o izgradnji nove zgrade Centra sa garažnim prostorom. Godine 1985. prikupljena su i prva financijska sredstva za koja je izrađena tehnička dokumentacija te ispitivanje terena za novu zgradu vatrogasnog centra. Zahvaljujući razumijevanju čelnih ljudi u tadašnjem SIZ-u za zaštitu od požara općine, početak radova izgradnje Centra otpočeo je u jesen 1989. godine, a gradnja istog završena je 1991. godine. Polovicom devetog mjeseca 1991 godine izvršeno je preseljenje iz starog u novi objekt. Tim preseljenjem znatno su poboljšani uvjeti rada koji nisu bili u starom objektu, te znatno poboljšani uvjeti garažiranja vatrogasnih vozila, servisiranja vatrogasne opreme i tehnike, te održavanja vatrogasnih aparata.

Novim ustrojem Republike Hrvatske, izvršen je i novi ustroj u vatrogastvu. Donesena su dva nova zakona iz ovog područja, Zakon o zaštiti od požara i Zakon o vatrogastvu prema kojem cjelokupno vatrogastvo prelazi pod nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Bivša općina Križevci podijeljena je u tri nove općine i kao takva ušla je u sastav Koprivničko-križevačke županije. Profesionalno vatrogastvo, odnosno Općinski centar za zaštitu od požara Križevci potpao je pod nadležnost MUP-a RH PU Koprivničko-križevačke i promijenio naziv u Vatrogasna postaja Križevci.

Kako bi se što kvalitetnije i bolje u praksi provodio Zakon o zaštiti od požara i Zakon o vatrogastvu, te s obzirom na povećane požarne opasnosti na području općine razvojem i otvaranjem mnogih novih privatnih poduzeća, došlo se do zaključka da je potrebno popuniti radna mjesta sa novim operativnim djelatnicima, te je novom sistematizacijom MUP-a određeno da u Vatrogasnoj postaji Križevci budu uposlena 23 djelatnika i to: 21 operativni djelatnik, zapovjednik postaje i spremačica. Ista sistematizacija u potpunosti je popunjena, a samim time povećana je mobilnost te intervencijska spremnost postrojbe neprekidnim dežurstvom kroz 24 sata, koje je organizirano u 4 smjene sa po pet djelatnika u svakoj smjeni.

Kroz sve to razdoblje vodilo se uvijek računa o nabavci vatrogasne opreme i tehnike, te postrojba raspolaže sa 9 vatrogasnih vozila, od kojih su 1 zapovjedno, a 8 interventnih. Od 8 interventnih vozila, četiri su vlasništvo DVD-a Križevci dana na korištenje Vatrogasnoj postaji Križevci. O kompletnoj vatrogasnoj opremi i tehnici vodi se uvijek računa tako da u svakom trenutku bude na pomoći onima kojima je najpotrebnija. Pored gore navedenih vatrogasnih vozila, ova postaja raspolaže i sa velikim dijelom ostale vatrogasne opreme i tehnike. Prelaskom pod MUP-a nabavljena je kompletna zaštitna i radna odjeća i obuća, aparati za zaštitu dišnih organa, kompresor za punjenje aparata za zaštitu dišnih organa, nabavljeno je zapovjedno vozilo “Golf”, veći broj aramatura (mlaznice, razdjelnice, prelaznice, cijevi), te je u potpunosti opremljen servis vatrogasnih aparata.

Ustrojavanjem profesionalne vatrogasne postaje sa ovolikim brojem profesionalnih vatrogasaca, sve manje je bilo potreba za angažiranjem članova DVD-a Križevci i bližih dobrovoljnih vatrogasnih društava prilikom vatrogasnih intervencija, ali je opet takav ustroj nametnuo novi način djelovanja, bazirajući se prvenstveno na preventivne aktivnosti društava.

No bez obzira na takav način djelovanja, i dalje je nastavljena uspješna suradnja sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima sa požarnog područja Križevaca kao i Vatrogasnom zajednicom grada Križevaca, a posebice sa članovima DVD-a Križevci. Suradnja se očituje prvenstveno u održavanju vatrogasne opreme i tehnike, te uključivanjem djelatnika profesionalne vatrogasne postaje u rad dobrovoljnih vatrogasnih društava, preko osposobljavanja i obučavanja kadrova, sudjelovanja na natjecanjima, javnim vježbama, obilježavanja obljetnica i sličnim aktivnostima.

Stupanjem na snagu novog Zakona o vatrogastvu kojega je donio zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora 01. listopada 1999. godine, a koji je u primjeni od 01. siječnja 2000. godine, profesionalne vatrogasne postrojbe – postaje i ispostave Ministarstva unutarnjih poslova nastavljaju sa radom kao javne vatrogasne postrojbe općine ili grada u kojima su sjedišta tih postrojbi – postaja i ispostava. Tako je i Grad Križevci donio Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, koja samostalno djeluje od 01. siječnja 2000. godine.

U konačnici ovakav ustroj je donekle vraćanje na ustroj kakav je bio do 1994. godine, prije ulaska profesionalnih vatrogasnih postrojbi u sastav MUP-a, a to znači veće okretanje prema lokalnoj samoupravi, području i okolnostima na kojem postrojba djeluje.