VATROGASCI PORUČUJU

4225566511_287e00c66d

ZAŠTITA OD POŽARA SASTAVNI JE DIO VAŠEG KUĆANSTVA !

 • U slučaju izbijanja požara budite prisebni, ne stvarajte paniku. Što prije isključite električnu energiju, zatvorite dovod plina ili dotok zapaljivih tekućina.
 • Koristite samo ispravne električne instalacije i osigurače, nemojte ih »KRPATI«.
 • Omogućite redoviti pregled dimnjaka i dimovodnih kanala.
 • Zapaljene cigarete, opuške ili šibice ne bacajte u košaru za otpatke ni kroz prozor, ne pušite u krevetu.
 • U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari.
 • Djecu ne ostavljajte u kući samu i bez nadzora  a šibice, upaljače i ostale zapaljive tvari držite izvan njihova dohvata.
 • Neka vaši električni kućanski aparati budu uvijek ispravni.
 • Pri korištenju kućanskih električnih ili plinskih aparata pridržavajte se upute proizvođača.
 • Kada na dulje vrijeme odlazite iz stana — isključite sve kućanske aparate, to isto učinite i u slučaju jake grmljavine.

NAUČITE RUKOVATI APARATOM ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA !

 • Aparat za početno gašenje požara u svakom kućanstvu — vaša sigurnost.

 POLJOPRIVREDNICI !

 • Budite osobito oprezni prilikom spaljivanja korova.
 • Spaljujte ga u danu kada nema vjetra i kada je niža temperatura.
 • Korov i otpatke spaljujte na prostoru gdje se ne ugrožavaju gospodarski objekti, šume, vinogradi, žitna polja i slične površine.
 • Najveća opasnost za žitna polja nastaju u doba žetve — zato dobro provjerite ispravnost kombajna, traktora i ostalih vozila koja sudjeluju u žetvi. Dobro ih očistite. Opremite ih APARATOM ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA !
 • Pazite gdje držite traktor, jer on može izazvati požar u nadstrešnicama i šupama.
 • Pažljivo pretačite zapaljive tekućine.
 • Na žitnim poljima — pušenje nije poželjno.
 • Improviziranoj sušionici mesa nije mjesto na tavanu — česti je uzrok velikih požara.

crownfire.ashxČUVAJMO NAŠE ŠUME !

ŠUME SU ZNAČAJNO DRUŠTVENO BOGATSTVO I ZATO JE ZAŠTITA ŠUMA OD POŽARA BRIGA SVIH NJENIH KORISNIKA

 • Nikada ne bacajte kroz prozor automobila ili vlaka upaljenu šibicu ili cigaretu.
 • U šumi je zabranjeno loženje vatre.
 • Roštilj u šumi ne ostavljajte bez nadzora.

AKO SE IPAK DOGODI POŽAR – ZOVITE VATROGASCE NA BROJ 193,  A  DO  DOLASKA VATROGASACA:

 • Uključite se sami u gašenju požara.
 • Spašavajte ugrožene osobe, bolesnike, starce i djecu.
 • Odstranite zapaljive tvari (boce s plinom, zapaljive tekućine i sl.).
 • Isključite sve plinske i elektro uređaje.